ONZE DIENSTEN – PERSOONLIJK ADVIES

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Taxilia Steuerberatungsgesellschaft GmbH

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
Management:
Diplom-Finanzwirt Stefan Kuck, belastingadviseur

Kantooradres:
Moerser Straße 58
40667 Meerbusch
Telefoon 02132 910910
Telefax 02132 10890
E-mail info@taxilia.de

Handelsregister: HRB 17623, AG Neuss

BTW-Nr: DE 81 550 2420

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
HDI Gerling, Hannover
HDI-Platz 1

30659 Hannover
Toepassingsgebied:
Verzekerd is de professionele activiteit in Duitsland, in de lidstaten van de EU, in Turkije en in de staten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie, waaronder Litouwen, Estland en Letland.

Bevoegde toeziende autoriteit
Steuerberaterkammer Düsseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf
www.stbk-duesseldorf.de
De wettelijke beroepsaanduiding “belastingadviseur” werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend.

De beroepsgroep van belastingadviseurs valt in hoofdzaak onder de hiervolgende beroepsrechtelijke regelingen:
Wet op belastingadvies / Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Uitvoeringsverordening bij de wet op belastingadvies / Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Beroepsvoorschriften / Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
Verordening voor belastingadviseursvergoeding / Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

De voornoemde regelingen kunnen bij de Bundessteuerberaterkammer onder www.bstbk.de worden ingezien.

 
 

Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk, en wij willen dan ook dat u zich veilig voelt als u onze internetpagina’s bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens, die tijdens een bezoek aan onze website worden gegenereerd, een en ander volgens de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-Datenschutz Grundverordnung, DSGVO).

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website
Tijdens het bezoeken van onze website wordt er vanuit uw apparaat via uw browser automatisch informatie gezonden naar onze website. Deze informatie wordt vervolgens tijdelijk in een zogenoemd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij, zonder dat u daar iets voor doet, verzameld en tot het moment van automatisch wissen opgeslagen:

 • het IP-adres van de computer, waarvandaan de website wordt bezocht
 • datum en tijd van inloggen
 • naam en URL van de bekeken gegevens
 • de website, van waaruit onze website wordt bezocht (referentie-URL)
 • de gebruikte browser en eventueel ook het besturingssysteem van uw computer
 • naam van de provider, die u toegang geeft tot internet

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • zorgen voor een vlekkeloze verbinding met onze website
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • analyse van de zekerheid en stabiliteit van het systeem
 • overige administratieve doeleinden

De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens is gelegen in art. 6 al. 1 blz. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Het gemotiveerde belang dat wij daarbij voor ogen hebben komt voort uit de hierboven opgesomde doeleinden bij de verwerking van data. In geen geval gebruiken wij de verkregen data met het doel om gegevens te verzamelen rondom uw persoon

Het gebruik en het doorgeven van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden slechts gegenereerd, als u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Wij verzamelen, verwerken en maken gebruik van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres of emailadres van de bezoeker van de website, zonder verder hiervoor toestemming te vragen, alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van de opdracht volgens de opdrachtbevestiging.

Persoonsgegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, indien:

 • U volgens art. 6 al. 1 blz. 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU nadrukkelijk toestemming daarvoor heeft gegeven.
 • het doorgeven volgens art. 6 al. 1 blz. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU noodzakelijk is vanwege het claimen, het uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang heeft bij het niet-doorgeven van uw gegevens.
 • er een wettelijke verplichting voor het doorgeven bestaat, een en ander volgens art. 6 al. 1 blz. 1 letter c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.
 • dit wettelijk toelaatbaar is en volgens art. 6 al. 1 blz. 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU noodzakelijk is om overeenkomsten met u na te komen.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht:

 • om op grond van art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens, die wij van u hebben verwerkt.
 • om op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, die wij van u hebben opgeslagen.
 • om op grond van art. 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU te eisen dat de persoonsgegevens, die wij van u hebben opgeslagen, worden gewist.
 • om bezwaar te maken bij ons op grond van art. 7 al. 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU
 • om bezwaar te maken bij de toezichthoudende instanties op grond van art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Aanwijzingen voor het gebruik van sociale netwerken
Voor zover wij op onze website links naar externe sociale netwerken aanbieden worden deze bijvoorbeeld als logo of met de toevoeging “vind ik leuk” kenbaar gemaakt. Als deze link wordt aangeklikt, dan worden er in de regel plug-ins geactiveerd, waarop uw browser een directe verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk maakt.

Indien u deze link volgt en u registreert zich daar ook, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze website aan het desbetreffende sociale netwerk doorgestuurd. Het bezoek aan onze website kan in de regel door de exploitant van het sociale netwerk aan uw adres worden gelinkt en ergens in het buitenland worden opgeslagen. Op de omvang van de gegenereerde gegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken en uw rechten binnen de sociale netwerken hebben wij helaas geen invloed.

Google Maps en Google Fonts
Deze internetpagina gebruikt Google Fonts en Google Maps, diensten van Google Inc. Het inschakelen van deze diensten vindt plaats door middel van het aanroepen van een server, normaal gesproken een server van Google in de VS. Hierdoor wordt aan de server medegedeeld welke internetpagina u heeft bezocht. Bovendien wordt het IP-adres van de browser van het apparaat van de bezoeker van deze internetpagina door Google opgeslagen. Overige informatie treft u aan in de privacyverklaringen van Google, die via de volgende links kunnen worden ingezien:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy

Gegevensbescherming commissaris

Frank Baumgarte
Dürerstr. 14, 40667 Meerbusch
www.fraba.net
Telefon: +49 (0) 2132 6858520
E-Mail: datenschutz@taxilia.de

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Wij stellen de inhoud van onze website met de nodige zorg samen. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter op geen enkele wijze garanderen. Conform § 7 lid 1 TMG, zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud.
Voor beslissingen van de gebruiker op basis van de bovenstaande informatie aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Wij wijzen erop dat de actuele inhoud van deze website noch individuele, juridische, boekhoudkundige, fiscale noch andere professionele adviezen of aanbevelingen levert en niet bedoeld is om, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het individuele geval, individuele begeleiding door gekwalificeerd personeel te vervangen.
Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verstrekte, in het cachegeheugen opgeslagen of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven daarvan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van desbetreffende rechtsschendingen zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Wij hebben op onze website links naar externe websites op het internet geplaatst, op de inhoud en de actualisering waarvan wij geen invloed hebben. Voor al deze links geldt: Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content van derden. Voor externe informatie is de aanbieder zelf verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking door ons op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Echter, zodra er duidelijke aanknopingspunten zijn zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor e-mail
Aan het verzenden van e-mails naar ons vanaf onze website zijn geen termijnen of deadlines verbonden. Dit is ook de plaats om op te merken dat de communicatie via e-mail over het internet onveilig is en dat de mogelijkheid bestaat dat e-mailverkeer wordt onderschept of op andere wijze wordt gemanipuleerd door derden. Wij vragen dan ook uw begrip ervoor dat wij noch aansprakelijk zijn voor de inhoud noch voor de manipulatie van e-mails. We treffen in ons kantoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen virussen. In het wederzijds belang van een vlotte communicatie vragen wij u ook gebruik maken van virus software en om in beginsel bijlagen van e-mails voor het verzenden of openen met een virus programma te controleren, want we zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van virussen.

Copyright
De lay-out van onze website, de gebruikte afbeeldingen en foto's, de gezamenlijke en individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, vermenigvuldiging en distributie via speciale processen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken), zelfs gedeeltelijk, zijn voorbehouden.

Privacybeleid
Het kantoor verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mailadressen van een website bezoeker zonder verdere uitdrukkelijke toestemming slechts voor zover deze voor het sluiten van de overeenkomst en de afwikkeling ervan noodzakelijk zijn.
Informatie over het bezoek van de website of het bezoek aan submappen van onze website worden onder een pseudoniem (browsercookie, waardoor geen conclusies over een individuele gebruiker kunnen worden getrokken) ter evaluatie, ter verbetering en voor de weergave van relevante content op de website gebruikt.

WEB-layout, design en realisatie

WOLLSCHLÄGER GbR

Auf dem Sonnenberg 42
50389 Wesseling
BTW Nr.: DE217474902
E-Mail    info@wollschlaeger-gbr.de
Internet  www.wollschlaeger-gbr.de
Telefoon: 02236 - 880080
Telefax: 02236 - 8800829
Mobiel: 0177 - 5367946