ONZE DIENSTEN – PERSOONLIJK ADVIES

Impressum

Aanbieders van diensten overeenkomstig §§ 5 en 6 TMG (Telemediengesetz):
Taxilia Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Kantooradres:
Moerser Straße 58
40667 Meerbusch
Telefoon 02132 910910
Telefax 02132 10890
E-mail info@taxilia.de

Handelsregister: HRB 17623, AG Neuss

BTW-Nr: DE 81 550 2420

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
Management:
Diplom-Finanzwirt Stefan Kuck, belastingadviseur

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 lid 2 RStV:
Diplom-Finanzwirt Stefan Kuck, belastingadviseur

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
HDI Gerling, Hannover
HDI-Platz 1

30659 Hannover
Toepassingsgebied:
Verzekerd is de professionele activiteit in Duitsland, in de lidstaten van de EU, in Turkije en in de staten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie, waaronder Litouwen, Estland en Letland.

Bevoegde toeziende autoriteit
Steuerberaterkammer Düsseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf
www.stbk-duesseldorf.de
De wettelijke beroepsaanduiding “belastingadviseur” werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend.

De beroepsgroep van belastingadviseurs valt in hoofdzaak onder de hiervolgende beroepsrechtelijke regelingen:
Wet op belastingadvies / Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Uitvoeringsverordening bij de wet op belastingadvies / Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Beroepsvoorschriften / Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
Verordening voor belastingadviseursvergoeding / Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

De voornoemde regelingen kunnen bij de Bundessteuerberaterkammer onder www.bstbk.de worden ingezien.

Privacy Statement
De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons en we willen dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website worden verzameld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens:
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt. Het kantoor verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mailadressen van een website bezoeker zonder verdere uitdrukkelijke toestemming slechts voor zover dit voor het sluiten van de overeenkomst en de afwikkeling ervan noodzakelijk is. Persoonlijke gegevens worden alleen verstrekt aan derden of worden slechts anderszins overgedragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst of voor boekhoudkundige doeleinden binnen het mandaat of wanneer u als bezoeker van de website vooraf heeft toegestemd. Als bezoeker van deze site heeft u het recht om op ieder moment uw toestemming in te trekken.

Informatie over het bezoek van de website
Informatie over het bezoek van de website of het bezoek aan submappen van onze website worden onder een pseudoniem (browsercookie, waardoor geen conclusies over een individuele gebruiker kunnen worden getrokken) ter evaluatie, ter verbetering en voor de weergave van relevante content op de website gebruikt. De gegevens - IP-adres, de pagina, waar vandaan het bestand werd opgevraagd, datum, tijd, het type browser en de instellingen van de browser, het besturingssysteem, de pagina's die u bezoekt – worden uitsluitend op webservers in Duitsland geanalyseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door ons op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opmerkingen over het gebruik van sociale netwerken
Voor zover er links op onze website staan naar externe sociale netwerken, zijn deze bv als logo's of met de toevoeging "like" gemarkeerd. Wanneer u door te klikken deze doorverwijzing volgt worden meestal plug-ins geactiveerd en maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk.
Wanneer u deze links volgt en u zich registreert dan wordt de informatie dat u op onze website was, doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk. Het bezoek aan onze website kan de provider van het sociale netwerk in de regel koppelen aan uw account en op webservers in het buitenland opslaan. Op de omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking door sociale netwerken en op overeenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy hebben wij geen invloed.

Recht op informatie:
Volgens § 34 en § 6b BDSG hebben gebruikers het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hen zijn opgeslagen. Daarnaast hebben de gebruikers in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het recht op correctie, blokkering en verwijdering van persoonsgegevens. In al deze gevallen wendt u zich rechtstreeks aan ons.

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Wij stellen de inhoud van onze website met de nodige zorg samen. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter op geen enkele wijze garanderen. Conform § 7 lid 1 TMG, zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud.
Voor beslissingen van de gebruiker op basis van de bovenstaande informatie aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Wij wijzen erop dat de actuele inhoud van deze website noch individuele, juridische, boekhoudkundige, fiscale noch andere professionele adviezen of aanbevelingen levert en niet bedoeld is om, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het individuele geval, individuele begeleiding door gekwalificeerd personeel te vervangen.
Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verstrekte, in het cachegeheugen opgeslagen of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven daarvan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van desbetreffende rechtsschendingen zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Wij hebben op onze website links naar externe websites op het internet geplaatst, op de inhoud en de actualisering waarvan wij geen invloed hebben. Voor al deze links geldt: Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content van derden. Voor externe informatie is de aanbieder zelf verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking door ons op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Echter, zodra er duidelijke aanknopingspunten zijn zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor e-mail
Aan het verzenden van e-mails naar ons vanaf onze website zijn geen termijnen of deadlines verbonden. Dit is ook de plaats om op te merken dat de communicatie via e-mail over het internet onveilig is en dat de mogelijkheid bestaat dat e-mailverkeer wordt onderschept of op andere wijze wordt gemanipuleerd door derden. Wij vragen dan ook uw begrip ervoor dat wij noch aansprakelijk zijn voor de inhoud noch voor de manipulatie van e-mails. We treffen in ons kantoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen virussen. In het wederzijds belang van een vlotte communicatie vragen wij u ook gebruik maken van virus software en om in beginsel bijlagen van e-mails voor het verzenden of openen met een virus programma te controleren, want we zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van virussen.

Copyright
De lay-out van onze website, de gebruikte afbeeldingen en foto's, de gezamenlijke en individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, vermenigvuldiging en distributie via speciale processen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken), zelfs gedeeltelijk, zijn voorbehouden.

Privacybeleid
Het kantoor verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mailadressen van een website bezoeker zonder verdere uitdrukkelijke toestemming slechts voor zover deze voor het sluiten van de overeenkomst en de afwikkeling ervan noodzakelijk zijn.
Informatie over het bezoek van de website of het bezoek aan submappen van onze website worden onder een pseudoniem (browsercookie, waardoor geen conclusies over een individuele gebruiker kunnen worden getrokken) ter evaluatie, ter verbetering en voor de weergave van relevante content op de website gebruikt.


WEB-layout, design en realisatie

WOLLSCHLÄGER GbR

Auf dem Sonnenberg 42
50389 Wesseling
BTW Nr.: DE217474902
E-Mail   info@wollschlaeger-gbr.de
Internet www.wollschlaeger-gbr.de

Telefoon: 02236 - 880080
Telefax: 02236 - 8800829
Mobiel: 0177 - 5367946