ONZE DIENSTEN – PERSOONLIJK ADVIES

Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Taxilia Steuerberatungsgesellschaft GmbH

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
Management:
Diplom-Finanzwirt Stefan Kuck, belastingadviseur

Kantooradres:
Moerser Straße 58
40667 Meerbusch
Telefoon 02132 910910
Telefax 02132 10890
E-mail info@taxilia.de

Handelsregister: HRB 17623, AG Neuss

BTW-Nr: DE 81 550 2420

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
HDI Gerling, Hannover
HDI-Platz 1

30659 Hannover
Toepassingsgebied:
Verzekerd is de professionele activiteit in Duitsland, in de lidstaten van de EU, in Turkije en in de staten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie, waaronder Litouwen, Estland en Letland.

Bevoegde toeziende autoriteit
Steuerberaterkammer Düsseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf
www.stbk-duesseldorf.de
De wettelijke beroepsaanduiding “belastingadviseur” werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend.

De beroepsgroep van belastingadviseurs valt in hoofdzaak onder de hiervolgende beroepsrechtelijke regelingen:
Wet op belastingadvies / Steuerberatungsgesetz (StBerG)
Uitvoeringsverordening bij de wet op belastingadvies / Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
Beroepsvoorschriften / Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
Verordening voor belastingadviseursvergoeding / Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

De voornoemde regelingen kunnen bij de Bundessteuerberaterkammer onder www.bstbk.de worden ingezien.

Privacy Statement


De bescherming van persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk, en wij willen dan ook dat u zich veilig voelt als u onze internetpagina’s bezoekt. Wij verwerken persoonsgegevens, die tijdens een bezoek aan onze website worden gegenereerd, een en ander volgens de wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Duitse Wet ter Bescherming van Data (Bundesdatunschutzgesetzes, BDSG), de Telemediawet (Telemediengesetz, TMG) en de Algemene Verordening van Gegevensbescherming van de EU (EU-Datenschutz Grundverordnung, DSGVO).

Welke gegevens genereren wij?
Informatie inzake het bezoek aan de website of inzake het bezoek aan op onze website vermelde links worden onder een pseudoniem (browser cookie, die niet te herleiden is naar de gegevens van een individuele gebruiker) gebruikt ter beoordeling, verbetering en het tonen van relevante inhoud op de website. Deze gegevens – IP-adres, pagina van waaruit de informatie werd opgevraagd, datum, tijdstip, type browser en browser instellingen, het besturingssysteem, de door u bezochte pagina’s – worden uitsluitend op webservers in Duitsland geanalyseerd. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld zien uit welke stad een websitebezoeker komt, wat voor browser en welk besturingssysteem de websitebezoeker gebruikt en welke pagina’s hij tijdens zijn aanwezigheid op internet heeft bezocht. In geen enkel geval kunnen de gegenereerde data worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden slechts ter verbetering van het aanbod gebruikt. Om die reden worden alle IP-adressen ingekort, zodat IP-adressen slechts geanonimiseerd kunnen worden verwerkt. Een andersoortig gebruik of het doorgeven van data aan derden vindt niet plaats.
U kunt de installatie van cookies tegengaan door de instellingen van uw browser software aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in een dergelijke situatie dan geen volledig gebruik meer kunt maken van alle functies die onze website te bieden heeft. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van data die via u zijn gegenereerd, en wel op de manier zoals wij hierboven hebben beschreven.

Het gebruik en het doorgeven van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden slechts gegenereerd, als u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt. Ons kantoor genereert, verwerkt en maakt gebruik van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres of emailadres van de bezoeker van de website, zonder verder hiervoor toestemming te vragen, alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van de opdracht volgens de opdrachtbevestiging. Persoonsgegevens worden door ons slechts aan derden doorgegeven of verstrekt, indien dit voor de nakoming van de opdracht of voor de facturatie binnen het mandaat noodzakelijk is of als u als bezoeker van de website hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Als bezoeker van de website heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken.

Welke rechten heeft u?

  • Inzagerecht
  • Recht op bezwaar
  • Recht op het verwijderen van gegevens

Inzagerecht
Conform § 34 en § 6b van de Duitse Wet ter Bescherming van Data (BDSG) hebben gebruikers het recht om op verzoek en zonder kosten inzage te verkrijgen in de over hen opgeslagen persoonsgebonden gegevens. Voorts hebben de gebruikers volgens de wettelijke bepalingen tevens het recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze persoons-gebonden gegevens. Neemt u in voorkomende gevallen s.v.p. direct contact met ons op.

Wanneer worden uw persoonsgebonden gegevens verwijderd?
Wij verwijderen uw persoonsgebonden gegevens, zodra het doel is bereikt waarvoor deze werden gegenereerd; bijvoorbeeld in het kader van een cliëntrelatie. Teneinde wettelijke voorschriften op het gebied van het handelsrecht of het belastingrecht na te komen is het noodzakelijk dat uw persoonsgebonden gegevens voor eventueel verdere verwerking in eerste instantie slechts worden geblokkeerd.

Aanwijzingen voor het gebruik van sociale netwerken
Voor zover wij op onze website links naar externe sociale netwerken aanbieden, dan worden deze bijvoorbeeld als logo of met de toevoeging “vind ik leuk” kenbaar gemaakt. Als deze verwijzing wordt aangeklikt, dan worden er in de regel plug-ins geactiveerd, waarop uw browser een directe verbinding met de server van het desbetreffende sociale netwerk maakt.
Indien u deze verwijzing volgt en u registreert zich daar ook, dan wordt de informatie over uw bezoek aan onze website aan het desbetreffende sociale netwerk doorgestuurd. Het bezoek aan onze website kan in de regel door de exploitant van het sociale netwerk aan uw adres worden gelinkt en ergens in het buitenland worden opgeslagen. Op de omvang van de gegenereerde gegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken en uw rechten binnen de sociale netwerken hebben wij helaas geen invloed.

Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Wij stellen de inhoud van onze website met de nodige zorg samen. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter op geen enkele wijze garanderen. Conform § 7 lid 1 TMG, zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud.
Voor beslissingen van de gebruiker op basis van de bovenstaande informatie aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Wij wijzen erop dat de actuele inhoud van deze website noch individuele, juridische, boekhoudkundige, fiscale noch andere professionele adviezen of aanbevelingen levert en niet bedoeld is om, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het individuele geval, individuele begeleiding door gekwalificeerd personeel te vervangen.
Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verstrekte, in het cachegeheugen opgeslagen of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven daarvan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van desbetreffende rechtsschendingen zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Wij hebben op onze website links naar externe websites op het internet geplaatst, op de inhoud en de actualisering waarvan wij geen invloed hebben. Voor al deze links geldt: Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content van derden. Voor externe informatie is de aanbieder zelf verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking door ons op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Echter, zodra er duidelijke aanknopingspunten zijn zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor e-mail
Aan het verzenden van e-mails naar ons vanaf onze website zijn geen termijnen of deadlines verbonden. Dit is ook de plaats om op te merken dat de communicatie via e-mail over het internet onveilig is en dat de mogelijkheid bestaat dat e-mailverkeer wordt onderschept of op andere wijze wordt gemanipuleerd door derden. Wij vragen dan ook uw begrip ervoor dat wij noch aansprakelijk zijn voor de inhoud noch voor de manipulatie van e-mails. We treffen in ons kantoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen virussen. In het wederzijds belang van een vlotte communicatie vragen wij u ook gebruik maken van virus software en om in beginsel bijlagen van e-mails voor het verzenden of openen met een virus programma te controleren, want we zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van virussen.

Copyright
De lay-out van onze website, de gebruikte afbeeldingen en foto's, de gezamenlijke en individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, vermenigvuldiging en distributie via speciale processen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken), zelfs gedeeltelijk, zijn voorbehouden.

Privacybeleid
Het kantoor verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mailadressen van een website bezoeker zonder verdere uitdrukkelijke toestemming slechts voor zover deze voor het sluiten van de overeenkomst en de afwikkeling ervan noodzakelijk zijn.
Informatie over het bezoek van de website of het bezoek aan submappen van onze website worden onder een pseudoniem (browsercookie, waardoor geen conclusies over een individuele gebruiker kunnen worden getrokken) ter evaluatie, ter verbetering en voor de weergave van relevante content op de website gebruikt.

WEB-layout, design en realisatie

WOLLSCHLÄGER GbR

Auf dem Sonnenberg 42
50389 Wesseling
BTW Nr.: DE217474902
E-Mail    info@wollschlaeger-gbr.de
Internet  www.wollschlaeger-gbr.de
Telefoon: 02236 - 880080
Telefax: 02236 - 8800829
Mobiel: 0177 - 5367946